Een container voor de deur zetten: mag dat?

container voor de deur

Het plaatsen van een container voor de deur is een veelvoorkomende praktijk bij bouw- en renovatiewerkzaamheden, dakwerkzaamheden of tuinwerkzaamheden. Mensen hebben logischerwijs het liefst de afvalbak zo dicht mogelijk bij huis, zodat ze niet ver hoeven te lopen met hun puin of asbest. Maar mag dit binnen Nederland? Voordat u zomaar een container voor uw deur plaatst, zijn er verschillende aspecten waarmee u rekening moet houden. In dit artikel zullen we daarom dieper ingaan op de vraag of een container voor de deur geplaatst mag worden en onder welke omstandigheden.

Mag u van de gemeente een container voor de deur zetten?

Elke gemeente kan specifieke voorschriften hebben met betrekking tot het plaatsen van containers voor de deur. Of u een container voor de deur mag plaatsen, is afhankelijk van bijvoorbeeld de maximale grootte van de container tot de duur van de plaatsing. Het is belangrijk om de lokale regelgeving te raadplegen, voordat u een container plaatst om eventuele overtredingen te voorkomen. Een overtreding leidt namelijk vaak tot boetes en tot een tussentijdse verplaatsing van de afvalcontainer. Over het algemeen geldt echter dat de container op eigen terrein zonder vergunning geplaatst mag worden, maar op de openbare weg moet u een vergunning voor uw container aanvragen. Dit is uw verantwoordelijkheid en niet die van het verhuurbedrijf.

Container voor de deur met een vergunning

Voor het plaatsen van de container op een publieke plek, zoals de stoep of een parkeerplaats, is veelal een vergunning nodig. De container mag in geen geval geplaatst worden op een parkeerplek voor invaliden of een vergunninghouder parkeerplaats. In sommige gevallen moet u ook nog precariobelasting betalen. Dit is een belasting die geheven wordt op de plaatsing van objecten in een openbare ruimte.

Tips bij de vergunningsaanvraag

Wanneer u van uw gemeente uit een vergunning dient aan te vragen, dan kunt u op onderstaande dingen letten om de aanvraag soepel te laten verlopen:

  • Raadpleeg eerst altijd de regels van uw gemeente. Dit kan online of met een afspraak.
  • Vraag uw vergunning tijdig aan. U mag namelijk de container niet eerder plaatsen dan dat u de vergunning in handen heeft.
  • Kies eerst de container uit die u nodig heeft. De grootte container en welk type kan invloed hebben op welke vergunning u nodig heeft.
  • Informeer uw directe omgeving, omdat zij ook met de container te maken krijgen.

Mag u van een verhuurbedrijf de container voor de deur plaatsen?

Ook het containerverhuurbedrijf kan een aantal regels opstellen, waaraan u moet voldoen voor de verhuurder de container voor de deur komt zetten. Zo wordt er vaker verzocht om genoeg ruimte te realiseren om de container te kunnen neerzetten. Hierbij mogen dingen als andere auto’s, bomen of paaltjes de plek niet blokkeren. Als laatste moet een afvalcontainer geplaatst worden op een stabiele ondergrond om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Hoelang mag een container voor de deur staan?

Hoelang mag een container nu op de openbare weg blijven staan? In de meeste gevallen mag u een container 5 á 14 dagen op de openbare weg laten staan. In kleinere dorpen of buitengebieden mag de container soms zelfs langer staan, tenzij het voor hinder zorgt.

Heeft u voor een project een afvalcontainer langer nodig, moet u navraag doen bij de gemeente. Als u goedkeuring heeft gekregen en hierna blijkt dat u nog een verlenging nodig heeft, dan moet u een aanvraag indienen. In deze aanvraag moet u kunnen aantonen dat u de container wel op de openbare weg moet zetten, omdat het niet past op uw eigen terrein. Bovendien moet u kunnen laten zien dat de afvalcontainer geen overlast veroorzaakt voor de omgeving.

Bekijk de prijzen in uw regio

Op basis van uw postcode wordt de prijs van uw container bepaald. Na het invoeren van de postcode ziet u direct de prijzen die binnen uw postcodegebied van toepassing zijn.